Na těchto stránkách využíváme cookies. Používáním webu souhlasíte s jejich využitím. Zjistit více

Formální dopis v angličtině? Nejlepší návod, jak na to! [VZOR]

21.05.2021

Anglický formální dopis je jedním z typů textů, které se určitě mohou objevit jako zadání písemné práce během nové státní maturity z angličtiny. Ať už se potíte při přípravě na maturitní písemky, nebo potřebujete vystřihnout precizní průvodní dopis v angličtině třeba kvůli nové práci, máte po starostech. Za chvilku se dozvíte, jak na to!

Než začnete psát, raději se na chvilku zamyslete a uvědomte si, jaký je váš vztah k adresátovi, neboli k tomu, komu je váš dopis nebo email určený. Píšete kamarádovi, tetě, přítelkyni, nebo babičce? Pak vám poradíme v jiném článku, protože by váš dopis měl být neformální. Je vaším adresátem nadřízený, učitel, právník, nebo někdo na úřadě? Chcete napsat motivační dopis nebo třeba stížnost či žádost? Pak jste tady správně, píšete totiž dopis formální. Ale nezoufejte. Napsat formální dopis anglicky není až taková věda, jak se vám může na první pohled zdát. Stačí se držet několika pravidel a můžete si být jistí, že uspějete.

Jazyk anglického formálního dopisu

Už máme jasno, že stojíme před úkolem napsat formální dopis. Možná jste zvyklí si v angličtině jenom povídat nebo psát zprávy kamarádům a známým. V takovém případě se mějte na pozoru – anglický formální dopis by měl znít úplně jinak. Rozhodně se vyhněte používání stažených tvarů, ty v psané formě patří jedině do neformálních dopisů a emailů. Jste pyšní, kolik znáte frázových sloves? Na ta můžete taky zapomenout. Pokud možno, omezte hovorové výrazy a hledejte formální synonyma. Zapracujte na spojovacích výrazech a zapojte slovesa v pasivu. Například během slohovky z angličtiny budete u sebe moci mít slovník, tak se ho nebojte použít. Neznamená to, že by každé slovo mělo být velké, ale je dobré znát alespoň pár užitečných formálních frází, které se v tomto článku taky dozvíte.

Struktura anglického formálního dopisu

Pojďme si ten náš formální dopis poskládat. Jakýkoli typ formálního dopisu v angličtině má přesně danou strukturu, které byste se v ideálním případě měli co nejpřesněji držet. Nad jeho podobou si opravdu nemusíte lámat hlavu, všechno už bylo vymyšleno za vás. Ujistěte se, že váš formální dopis obsahuje všechny tyto části:

 1. ADRESA ODESÍLATELE
 2. DATUM
 3. ADRESA PŘÍJEMCE
 4. OSLOVENÍ
 5. ÚVOD FORMÁLNÍHO DOPISU
 6. VLASTNÍ TEXT FORMÁLNÍHO DOPISU
 7. ZÁVĚR FORMÁLNÍHO DOPISU
 8. FORMÁLNÍ ROZLOUČENÍ, UKONČENÍ DOPISU V ANGLIČTINĚ
 9. PODPIS

Adresa odesílatele

Anglický formální dopis by měl začínat adresou odesílatele, tedy vaší adresou, popřípadě adresou společnosti, jejímž jménem píšete. Patří vždy do pravého horního rohu

Mrs. Pavlína Novotná

Komenského 365

78701 Šumperk

Czech Republic

Adresa příjemce

Následuje adresa příjemce, tedy osoby, jíž je váš formální dopis určen. Píšeme ji pod adresu odesílatele, ale patří nalevo.

Následuje adresa příjemce, tedy osoby, jíž je váš formální dopis určen. Píšeme ji pod adresu odesílatele, ale patří nalevo.

Jestliže se rozhodnete psát v americké angličtině, pak si dejte pozor, aby se za zkratkami Mr. a Mrs. Neobjevovaly tečky!

Datum

Další náležitostí anglického formálního dopisu je datum, které by rozhodně nemělo chybět. Pište ho pod adresy napravo. Datum pište v následujícím formátu: 23 April, 2021. Vyvarujte se tečce, kterou za řadovými číslicemi píšeme v češtině – angličtina takové pravidlo nemá, řadové číslice jsou vždy bez tečky!

Oslovení

Titul nebo oslovení v anglickém formálním dopise je celkem věda. Musíme rozlišovat, známe-li konkrétního adresáta, či nikoli. Pokud bezpečně víme, komu píšeme (je nám známa konkrétní osoba), použijeme oslovení Dear, za nímž by mělo následovat příjmení spolu s Mr. nebo Mrs. Prohlédněte si příklady:

Dear Mr. Jones

Dear Mrs. Call

Dear Miss Foster (pro svobodnou ženu).

Může se ale taky stát, že nevíme přesně, komu je náš dopis určený. Víme-li, že se jedná o muže, použijeme oslovení Dear Sir, jedná-li se o ženu, napíšeme Dear Madam. Jestliže absolutně netušíme, kdo dopis bude číst (například víme, že píšeme někomu na úřadě, nebo ve vedení společnosti, nevíme však přesně, komu), zvolíme oslovení Dear Sir or Madam, popřípadě Dear Sir/Madam.

Úvod formálního dopisu

Hurá, konečně se dostáváme k vlastnímu textu formálního dopisu! Než začnete psát například motivační dopis nebo úřední dopis v angličtině, musíte jasně definovat důvod, proč píšete. Váš anglický formální dopis by tedy po správném oslovení měl obsahovat kratší odstavec zhruba o dvou až třech řádcích, v němž nastíníte účel dopisu, který potom v samotném textu rozvinete. K tomuto se používají zavedené úvodní fráze, které si nyní vyjmenujeme. Najdete zde příklady jak pro úvod motivačního dopisu, tak například užitečné fráze, jimiž uvádíte stížnost nebo žádost.

 • I am writing in regards of… (Píši Vám kvůli…)
 • I am writing with reference to… (Píši Vám ve spojitosti s…)
 • I am writing to complain about… (Píši Vám, abych si stěžoval/a na…)
 • I am writing in reply to your letter… (Píši Vám v odpovědi na Váš dopis…)
 • I am writing to express my disappointment with… (Píši Vám, abych vyjádřila zklamání…)
 • I am writing to express my concern about… (Píši Vám, abych vyjádřil/a znepokojení…)
 • I am writing to enquire/inquire about… (Píši Vám, abych Vás informoval/a o…)

Vlastní obsah anglického formálního dopisu

Vlastní text formálního dopisu v angličtině byste měli psát co nejspisovnější angličtinou. Opravdu se vyvarujte staženým tvarům sloves, měli byste dokonce vynechat určité anglické časy (zejména předpřítomný čas). Zapojte slovník a místo jednoduchých anglických přídavných jmen (happy, sad, funny, big) zvolte formálnější ekvivalent. Nebojte se anglická slovesa použít v pasivním tvaru. Vhodná jsou delší souvětí, proto zapracujte na anglických spojovacích výrazech.

Mějte na paměti, že byste samotný text formálního dopisu měli vhodně dělit na odstavce. Stejně jako při slohové práci z českého jazyka platí, že co myšlenka, to odstavec. Ideální jsou 3 odstavce. Dopis musí na papíře vypadat dobře, jeho správná struktura je skoro stejně důležitá jako bezchybný obsah! Adresát se v něm musí být schopen dobře orientovat.

Závěr formálního dopisu

Zdvořilostní fráze na konci dopisu jsou rovněž jeho důležitou součástí. Vhodně zvolené závěrečné fráze váš úřední dopis skvěle podtrhnou, tak na ně nezapomeňte! Pojďme si uvést některé příklady:

ODKAZ NA BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI/KOMUNIKACI

 • I look forward to hearing from you soon.
 • Thank you for your prompt reply.
 • I am looking forward to your reply.

PODĚKOVÁNÍ

 • Thank you for your time.
 • Thank you for your kind assistance.
 • Thank you for your help.

PROJEV OCHOTY POMOCI

 • Please let me know if you have any further questions.
 • Please contact me if there are any problems.
 • If I can be of assistance, feel free to contact me.

Formální rozloučení, ukončení dopisu v angličtině

Vhodné rozloučení v emailu nebo formálním dopisu záleží na tom, jaké jste například ve své žádosti o práci nebo anglickém motivačním či úředním dopise použili oslovení. Pakliže jste věděli, komu píšete, a oslovili jste tedy adresáta jménem, použijte Yours Sincerely. Je-li adresát neznámý, zvolte zdvořilostní pozdrav Yours Faithfully. Dejte si pozor, abyste tyto závěrečné zdvořilostní fráze nezaměnili! Od samotného hlavního textu dopisu své rozloučení oddělte vynechaným řádkem.

Podpis

Váš anglický úřední dopis musí být zakončený podpisem. Píše se vlevo dole, pod formální rozloučení. Rovněž ho nezapomeňte oddělit vynechaným řádkem.

ÚŘEDNÍ DOPIS – VZOR

Jan Novák

Růžová 15

787 01 Šumperk

Czech Republic

 

16 May, 2002

Mrs. Eva Parkhill

190 Lamberts Branch Road

Eugene, OR 97402

 

Dear Mrs. Parkhill,

 

I am writing to complain about the customer service in your hotel. I was accommodated in your hotel last weekend and unfortunately I encountered very unsatisfactory behaviour on the part of the staff. I am afraid that I have no choice but to complain about your staff.

 

When I entered my hotel room, I noticed that it was not well cleaned. In addition, the bathroom lacked toilet paper and other toiletries. Unfortunately, despite my repeated appeals, the staff refused to make amends until the next day.

 

Although the unfortunate situation was finally rectified, I must unfortunately say that some of your staff do not behavieprofessionally. I think that they should treat guests decently in all circumstances.

 

I must insist on a compensation for the displeasing situation that I described.

 

I am looking forward to your reply.

 

Yours Sincerely

 

Jan Novák