Na těchto stránkách využíváme cookies. Používáním webu souhlasíte s jejich využitím. Zjistit více

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme v jazykové školy SPOKEN vážně, proto jsme nastavili vnitřní opatření a zásady tak, abyste nám své osobní údaje mohli s klidem svěřit. U nás jsou v bezpečí.

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Jsme jazyková škola SPOKEN, kterou provozuje Bc. Jana Patschová, IČO: 08516154, sídlem Rybářská 693, 788 13, Vikýřovice, a ta také jako správce zpracovává vaše osobní údaje. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz týkající se ochrany osobních údajů, které zpracováváme, nebo byste shledali některou zde uvedenou informaci nejasnou, jsme pro vás vždy k dispozici. Vaše dotazy rádi zodpovíme a vše vysvětlíme, stačí se na nás pouze s Vaším dotazem obrátit na info@spoken.cz.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje, které nám poskytnete
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Pokud jste nám zaslali přihlášku do některého z námi nabízených jazykových kurzů, poptali překlad či s námi uzavřeli smlouvu o poskytování jazykových služeb, zpracováváme zpravidla následující osobní údaje:
-    Identifikační údaje (jméno, příjmení apod.),
-    Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, sídlo provozovny, číslo účtu),
-    Jakékoliv další údaje, které nám v souvislosti s jazykovými službami poskytnete.
Pokud nám v rámci jednání o uzavření smlouvy, reklamace či poptávky našich služeb poskytnete osobní údaje telefonicky, napíšete zprávu přes kontaktní formulář na našich webových stránkách či e-mailem, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.
Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete
Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob, berte prosím na vědomí, že je vaší povinností o tom informovat tuto třetí osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami osobních údajů.

 

Automaticky zpracovávané osobní údaje

Při návštěvě našich internetových stránek či jiných internetových služeb o vás automaticky zaznamenáváme údaje.
Při návštěvě našich internetových stránek o vás můžeme automaticky zaznamenávat, shromažďovat a uchovávat určité údaje; těmi jsou tzv. log data, jako např. vaše IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, nebo také informace o vašem internetovém prohlížeči či vašem zařízení, zejména o operačním systému, který používáte. Pokud na naše webové stránky přistupujete z mobilního telefonu či zařízení obdobného, můžeme zpracovávat i informace týkající se takového zařízení.
 

Cookies data

Cookies data zpracováváme automaticky. Jsou to krátké textové soubory, které vznikají navštívením našich webových stránek, a internetová stránka je odesílá do vašeho prohlížeče. I díky nim může být vaše příští návštěva našich webových stránek jednodušší a příjemnější, nastavíte-li si např. jazyk, ve kterém se vám budou webové stránky zobrazovat.
Jaké jsou druhy cookies?
Krátkodobé (relační) soubory cookies, které se ukládají pouze po dobu prohlížení našich webových stránek, a po tuto dobu trvání se zpracovávají. Jakmile zavřete prohlížeč, všechny tyto soubory se vymažou.
Trvalé soubory cookies nám pomáhají identifikovat váš počítat, pokud opětovně navštívíte naše internetové stránky. Výhodou toho je, že nám to umožňuje vám internetové stránky přizpůsobit. Tyto soubory zpracováváme do doby, než je vy nebo váš prohlížeč nevymažete.

 K čemu cookies data používáme?
Technické cookies: díky těmto cookies zajišťujeme chod internetových stránek. Zajišťují důležité funkce, jako je třeba načítaní souborů z externích zdrojů. 
Funkční cookies: zpříjemňují vám pobyt na našich internetových stránkách, nemusíte si tak např. opakovaně volit jazykovou preferenci webových stránek.
Analytické cookies: pomáhají nám získat užitečné statistiky o procházení našich internetových stránek, díky čemuž je i pro vás dokážeme vylepšit. Tato data shromažďujeme prostřednictvím scriptu Google Analytics, a to pouze v anonymizované podobě, nejedná se tak o osobní údaje, neboť takto získané údaje nedokážeme přiřadit ke konkrétní osobě. Analýzu můžeme provádět i prostřednictvím jiných služeb třetích stran, jako jsou pixely Facebook a další.
Můžeme také tato data používat i pro reklamní účely, třeba tím, že vám na základě těchto údajů může být zobrazována reklama i na webových stránkách třetích stran.
Jak nastavit, která z vašich cookies budeme zpracovávat?
Používáte-li některý z běžných internetových prohlížečů, můžete používání cookies i zcela zakázat, případně jinak nastavit, více informací o tom můžete nalézt v případě běžně používaných prohlížečů v níže uvedených odkazech, zpravidla však nastavení naleznete ve vašem internetovém prohlížeči v záložce cookies.
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskt...
Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovani-cookies
Microsoft IE https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer... a Edge https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing
Safari https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 

Proč vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Děje se tak zejména z níže uvedených důvodů:
-    Poskytování jazykových služeb: vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám mohli poskytovat jazykové služby plynoucí z uzavřené smlouvy. A pro případ, že by s tím nastal jakýkoliv problém, víme, na koho a proč se můžeme obrátit.
-    Klientský servis: obrátíte-li se na nás s nějakým dotazem, a to třeba prostřednictvím našeho webového kontaktního formuláře, musíme k odpovědi na něj zpracovat vaše osobní údaje.
-    Ochrana našich práv a uplatňování našich nároků a jednání orgánů veřejné moci: může se stát, že vaše osobní údaje budeme zpracovávat k uplatnění našich práv a právních nároků (např. se může jednat o neuhrazenou pohledávku), nebo z důvodu jednání či kontroly související s orgány veřejné moci.

Na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
 

Uzavírání a plnění smlouvy

K uzavření smlouvy potřebujeme vědět, s kým ji uzavíráme, bez toho to prostě nejde. Osobní údaje pak zpracováváme za účelem plnění smlouvy, či komunikace s vámi s tím související, třeba kdyby došlo k nějaké změně v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, kterými se náš právní vztah řídí. Za těmito účely zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje.
 

Oprávněné zájmy

Za oprávněné zájmy považujeme zejména ochranu našich práv vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde z vaší strany k jejímu porušení, nebo pokud v téže souvislosti proti nám uplatníte jakýkoliv Váš nárok. Kromě toho je oprávněným zájmem vám zasílat novinky a nabídky služeb na vámi poskytnuté e-mailové adresy, nebo si vést statistickou evidenci.
Příjemce osobních údajů
Hlavním příjemcem osobních údajů jsme my, respektive Bc. Jana Patschová, IČO: 08516154, sídlem Rybářská 693, 788 13, Vikýřovice.
V některých případech však Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty také třetím subjektům:
Ochrana našich práv a právních nároků: v takovém případě mohou být vaše osobní údaje předány např. advokátovi, dále též v případech, kdy nám tuto povinnost ukládá právní řád a je nezbytné osobní údaje předat orgánům veřejné moci (např. Policie ČR, soudy apod.).

Poskytnutí služeb, které vám poskytujeme skrze našeho smluvního partnera: pokud s námi uzavřete smlouvu na poskytnutí služeb, které pro vás zajišťujeme skrze našeho smluvního partnera, pak tomuto zpracovateli, který je pod zpracovatelskou smlouvou, musíme k poskytnutí těchto služeb poskytnout vaše osobní údaje, a to zahrnuje zejména identifikační a kontaktní údaje. Naši smluvní partneři jsou povinni použít tyto osobní údaje pouze za účelem poskytnutí služeb a poté je bezodkladně smazat.
Po jak dlouho dobu vaše osobní údaje zpracováváme?
Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání našeho smluvního vztahu. Osobní údaje, které jsou potřebné k poskytnutí služeb, musíme zpracovávat po příslušnou dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy či v souladu s nimi, a to bez ohledu na vámi udělený souhlas (u daňových dokladu tato doba činí nejméně 10 let).
Jakmile uplyne doba, po kterou vaše osobní údaje uchováváme, respektive jsme povinni je uchovávat podle právních předpisů v souladu s nimi, tak vaše osobní údaje vymažeme z našich databází a systémů.
Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů?

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte následující práva, která v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů můžete uplatňovat. 
a.    Právo na přístup k vašim osobním údajům
a.    Právo na opravu poskytnutí vašich osobních údajů
b.    Právo požadovat výmaz vašich osobních údajů
c.    Právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů
d.    Právo na přenositelnost vašich osobních údajů k jinému správci
e.    Právo podat proti nám, jako správci vašich osobních údajů, stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) dle čl. 77 GDPR. 
Bližší informaci o vašich právech také naleznete v nařízení GDPR, konkrétně v kapitole III, článcích 15 až 23, nebo se na nás můžete v souvislosti s jakýmkoliv dotazem týkajícím se vašich práv a osobních údajů obrátit na e-mailovou adresu info@spoken.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 776 389 054 a váš dotaz rádi zodpovíme.