Na těchto stránkách využíváme cookies. Používáním webu souhlasíte s jejich využitím. Zjistit více

Rozřazovací test ze španělštiny

Pokud si nejste jisti, na jaké úrovni je vaše španělština, pomůže vám s tím náš rozřazovací test.

Můžete se do něj ihned pustit!

Rozřazovací test ze španělštiny

Jazykový test obsahuje celkem 20 otázek, přičemž vždy je právě jedna odpověď správná. Test obsahuje otázky ze všech jazykových úrovní až do úrovně B2 (vyšší středně pokročilý). Pokud si u složitějších otázek nebudete jisti správnou odpovědí, otázku přeskočte. Jedině tak zajistíme, že vyhodnocení vaší jazykové úrovně bude přesné.

Testové otázky

1. Yo ___ Pablo.
2. Ella ___ maestra.
3. Yo ___ tres hermanos.
4. ¿ ___ Juan? De Madrid.
5. ¿Qué hora es?
6. ¿ ___ un banco cerca de aquí?
7. María ___ trece años.
8. A mí ___ los libros.
9. Hoy ___ .
10. Anoche yo ___ en el centro de la ciudad.
11. Cuando ___ pequeña, ___ con mis padres.
12. Todavía no ___ las compras.
13. ¿Puedo venir a tu casa la semana que viene? Sí, ___ . (tykáme jedné osobě)
14. El marido de mi hija es mi ___ .
15. Manuel me dijo que Pedro ___ el día pasado.
16. ¿Quién te ha dicho estas tonterías? ___ ha dicho Juan.
17. Tengo ganas ___ ir ___ vacaciones.
18. Tenemos que luchar ___ la justicia.
19. Si tuviera tiempo, te lo ___ .
20. ___ la cena cuando mi marido ___ .