Na těchto stránkách využíváme cookies. Používáním webu souhlasíte s jejich využitím. Zjistit více

Rozřazovací test z angličtiny

Určit svou jazykovou úroveň může být občas obtížné.

S naším jazykovým testem to však určitě zvládnete!

Jazykový test obsahuje celkem 40 otázek, přičemž vždy je právě jedna odpověď správná. Test obsahuje otázky ze všech jazykových úrovní. Pokud si u složitějších otázek nebudete jisti správnou odpovědí, otázku přeskočte. Jedině tak zajistíme, že vyhodnocení vaší jazykové úrovně bude přesné.

Testové otázky

1. Do you have a cat?
2. Do you want _____ milk?
3. I was taking a shower when I _____ a strange noise.
4. I don't understand. What _____ about?
5. What did you do _____ Sunday?
6. He _____ to school in Liverpool when he was a child.
7. What _____ tonight?
8. My sister is a very successful person. She _____ a big company in Prague.
9. You should _____ this shirt. Purple really _____ you.
10. I can’t _____ so early. I don’t like my new job!
11. What _____ in Prague yesterday?
12. What _____ at 9:00 o’clock on Sunday morning? I _____.
13. _____ I _____ a question? (formally, politely)
14. I _____ bring a book but I forgot.
15. I _____ here _____ 5 o’clock.
16. I would buy this dress _____.
17. I’m _____ you!
18. I wish _____.
19. _____ go shopping with me next weekend?
20. Monica told me _____.
21. I’m not sure _____.
22. This is the cottage _____.
23. Is she feeling better now? _____.
24. Their new movie is really impressive. It’s _____.
25. He _____ running two months ago, but he didn’t.
26. _____ in Olomouc?
27. How many times a week _____?
28. My parents don’t let me ____ out very often.
29. What time is it? _____.
30. What will you do when _____?
31. No sooner _____ at the station than the train came.
32. They visited us _____.
33. I’d sooner _____ a guitar than a piano.
34. My mum has difficulty _____ English.
35. _____ the door? (very politely)
36. _____ speak Italian?
37. How many students _____ in our class?
38. She usually leaves for work at half past six _____ morning.
39. If they hadn’t called her, she _____.
40. This bag is mine and that bag is _____.